jobchjob
Showing posts with label jobchjob. Show all posts

Sunday, 11 November 2018

भारतीय रिजर्व बँकेच्या आस्थापनेवर सुरक्षा रक्षक पदाच्या २७० जागा ( RBI Recruitment )

No comments:
RBI Recruitment For 270 Posts

भारतीय रिसर्व बँकेमध्ये सुरक्षा रक्षकाच्या २७० जागांसाठी पात्र उमेद्वारांकडून अर्ज मागवण्यात येत आहे.
सुरक्षा रक्षक पदाच्या एकूण २७० जागा
Read more »

Thursday, 8 November 2018

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल [Central Industrial Security Force] येथे सहायक उपनिरीक्षक पदांच्या ५१९ जागा

No comments:

केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल [Central Industrial Security Force] येथे सहायक उपनिरीक्षक पदांच्या ५१९ cisf recruitment 2018


cisf recruitment 2018 -केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल [Central Industrial Security Force] येथे सहायक उपनिरीक्षक पदांच्या ५१९ जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक २२ डिसेंबर २०१८ आहे. 


cisf recruitment 2018
cisf recruitment 2018 

Read more »

Monday, 5 November 2018

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर शिक्षक पदांच्या ४७ जागा (Navi Mumbai Municipal Corporation-Recruitment 2018)

No comments:
Navi Mumbai Municipal Corporation, NMMC Recruitment 2018

नवी मुंबई महानगरपालिका प्राथमिक/ माध्यमिक शिक्षक पदांच्या जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर शिक्षक पदांच्या ४७ जागा (Navi Mumbai Municipal Corporation-Recruitment 2018)
नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर शिक्षक पदांच्या ४७ जागा (Navi Mumbai Municipal Corporation-Recruitment 2018)


Read more »

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फ़त संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा-2019 जाहीर

No comments:
केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फ़त ३ फेब्रुवारी २०१९ रोजी घेण्यात येणाऱ्या संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा- २०१९ (CDS-I) मध्ये सहभागी होण्यासाठी पदांनुसार पात्रताधारक उमेद्वारांकडून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्यात येत आहेत.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फ़त संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा-2019 जाहीर
केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फ़त संयुक्त संरक्षण सेवा परीक्षा-2019 जाहीर
Read more »

Wednesday, 24 October 2018

राजगुरुनगर सहकारी [Rajgurunagar Sahakari Bank Limited] बँक लिमटेड येथे विविध पदांच्या जागा

No comments:
राजगुरुनगर सहकारी [Rajgurunagar Sahakari Bank Limited] बँक लिमटेड येथे विविध पदांच्या जागांसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवण्यात येत असून अंतिम दिनांक नोव्हेमबर २०१८ आहे.
सविस्तर मािहतीसाठी कृपया जािहरात पाहा.

राजगुरुनगर सहकारी [Rajgurunagar Sahakari Bank Limited] बँक लिमटेड येथे विविध पदांच्या जागा


Read more »
 
Copyright ©2016 NMK Pro • All Rights Reserved.